skip to Main Content

I had the pleasure of working with Mette in her capacity as a career counselor, and I cannot recommend her highly enough. Mette possesses a remarkable ability to analyse individual situations and, based on her insightful analysis, offer tailored and effective career advice.Her guidance was instrumental in broadening my professional horizons and providing me with invaluable insights. Thanks to Mette’s advice, I successfully incorporated valuable strategies into my approach to identifying new career opportunities. Previously faced with numerous unsuccessful applications, Mette’s expertise played a pivotal role in transforming my approach, ultimately leading to successful applications.If you are seeking a successful career change or valuable insights to enhance your professional journey, I wholeheartedly recommend consulting with Mette. Her expertise and guidance have proven to be instrumental in navigating the complexities of career development and achieving tangible results. Mette’s unique ability to provide targeted and impactful advice sets her apart as an exceptional career counselor.

”Efter mere end 23 år i samme firma stod jeg med muligheden for at skifte karrieremæssigt spor. Jeg havde dog brug for at sikre mit næste karriereskridt var forankret i den kerne, som giver mest værdi og mening for mig både professionelt og personligt. Det skulle være en kerne som i så høj grad som muligt var forankret i positiv energi for mig – så en mere holistisk tilgang som sikrede, at jeg fik hele mig selv med i mit næste karriereskridt. Her fik jeg fik anbefalet Mette igennem nogle gode venner.

Jeg oplevede fra første session, at Mette via hendes Energilæsning var utrolig skarp på at tune ind på, hvem jeg var som person, ikke bare som karriere menneske – jeg følte mig virkelig set som en hel person. Det bragte mig ind i en personlig rejse for at finde frem til, hvad der er unikt ved mig som person og blive bevidst om, hvad jeg specifikt bidrager med i min karrieremæssige succeser. Men også hvad jeg vælger at bruge min private tid på og hvorfor.

Igennem forløbet på 5 sessioner lykkedes det mig ikke bare at få defineret meget konkret min karrieremæssige “mission statement” eller “purpose”, som er mit fokus fremover. Men også hvilke elementer jeg skal sikre bliver tilfredsstillet i mit næste karriereforløb. Her har Mette en eminent evne til at guide én igennem den proces og de værktøjer, som får fremlirket essensen af, hvad der giver én livsværdi og mening som person. Det hjalp mig også med at finde den nødvendige ro til at hvile i processen med at skifte karriere samt en helt ny forståelse og tiltro til mig selv og egne evner.

Det gør en kæmpe forskel i et karriereskifte, at vi kan kommunikere med andre mennesker om, hvad vi vil og kan samt at styre processen og narrativer om os selv. Hvis du mangler noget i dit arbejdsliv, eventuelt en dybere mening og/eller ønsker en mere energigivende karriere, så kan jeg kun på det varmeste anbefale Mette og hendes holistiske og energetiske karriererådgivning.”

Back To Top